Tagged: LUẬN VĂN Y HỌC

Đánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định Forsus 0

Đánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định Forsus

Luận án tiến sĩ y học Đánh giá hiệu quả điều trị sai khớp cắn loại II do lùi xương hàm dưới có sử dụng khí cụ chức năng cố định Forsus.Khớp cắn loại...

Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 6-23 tháng tuổi tại một huyện trung du phía Bắc 0

Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 6-23 tháng tuổi tại một huyện trung du phía Bắc

Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng sử dụng thực phẩm giàu vi chất sẵn có tại địa phương đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 6-23 tháng tuổi tại một...

So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacain – fentanyl phối hợp gây mê hít trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em 0

So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacain – fentanyl phối hợp gây mê hít trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em

Luận văn thạc sĩ y học So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacain – fentanyl phối hợp gây mê hít trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em.Trong...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị các u tuyến thượng thận lành tính 0

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị các u tuyến thượng thận lành tính

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị các u tuyến thượng thận lành tính.Tuyến thượng thận (Glandula suprarenalis) là tuyến nội tiết nằm sâu sau...

ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT KếT HợP HóA CHấT TRONG UNG THƯ Vú Có Bộ BA THụ THể ER, PR Và HER2 ÂM TíNH 0

ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT KếT HợP HóA CHấT TRONG UNG THƯ Vú Có Bộ BA THụ THể ER, PR Và HER2 ÂM TíNH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT KếT HợP HóA CHấT TRONG UNG THƯ Vú Có Bộ BA THụ THể ER, PR Và HER2 ÂM TíNH.Ung thư vú...

NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN NHỊP TIM VÀ RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH CÓ GIẢM PHÂN SỐ TỐNG MÁU THẤT TRÁI 0

NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN NHỊP TIM VÀ RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH CÓ GIẢM PHÂN SỐ TỐNG MÁU THẤT TRÁI

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN NHỊP TIM VÀ RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN TÍNH CÓ GIẢM PHÂN SỐ TỐNG MÁU THẤT TRÁI...