Tagged: luanvanyhoc.com

0

Luận văn xuất huyết giảm tiểu cầu

Luận văn xuất huyết giảm tiểu cầu 1.Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và nhận xét kết quả điểu trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cẩu tiên phát tại bệnh viện nhi Thanh...

Nghiên cứu nhu cầu khám chữa bệnh ung thư, chăm sóc giảm nhẹ và một số yếu tố liên quan của người dân tại 10 tỉnh Việt Nam năm 2014

Nghiên cứu nhu cầu khám chữa bệnh ung thư, chăm sóc giảm nhẹ và một số yếu tố liên quan của người dân tại 10 tỉnh Việt Nam năm 2014

Luận văn thạc sĩ y học Nghiên cứu nhu cầu khám chữa bệnh ung thư, chăm sóc giảm nhẹ và một số yếu tố liên quan của người dân tại 10 tỉnh Việt Nam...

Học ECG trong 1 ngày-sách dịch

Học ECG trong 1 ngày-sách dịch Một công cụ tham khảo lý tưởng dành cho sinh viên cũng như các bác sĩ lâm sàng, Tài liệu giải thích các khái niệm cơ bản về...

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm não-màng não do lao ở người lớn nhiễm HIV/AIDS

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm não-màng não do lao ở người lớn nhiễm HIV/AIDS

Luận văn bác sĩ nội trú Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm não-màng não do lao ở người lớn nhiễm HIV/AIDS.Cho đến nay, bệnh lao đã được Tổ chức Y tế...

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học

Luận văn Nghiên cứu thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm 2009.Bệnh răng miệng (BRM)...

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và sự thay đổi của tế bào Langerhans trong da của bệnh vảy nến thể thông thường được điều trị bằng Methotrexate

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và sự thay đổi của tế bào Langerhans trong da của bệnh vảy nến thể thông thường được điều trị bằng Methotrexate

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và sự thay đổi của tế bào Langerhans trong da của bệnh vảy nến thể thông thường được điều trị bằng Methotrexate.Vảy nến là một...