Tagged: ung thư vú

ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT KếT HợP HóA CHấT TRONG UNG THƯ Vú Có Bộ BA THụ THể ER, PR Và HER2 ÂM TíNH 0

ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT KếT HợP HóA CHấT TRONG UNG THƯ Vú Có Bộ BA THụ THể ER, PR Và HER2 ÂM TíNH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT KếT HợP HóA CHấT TRONG UNG THƯ Vú Có Bộ BA THụ THể ER, PR Và HER2 ÂM TíNH.Ung thư vú...

Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư vú di căn xương

Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư vú di căn xương

Luận văn Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư vú di căn xương.Ung thư vú là ung thư phổ biến nhất ở phữ nữ. Theo số liệu của...

Đánh giá kết quả điều trị ung thư vú giai đoạn II-IIIA có thụ thể nội tiết âm tính

Đánh giá kết quả điều trị ung thư vú giai đoạn II-IIIA có thụ thể nội tiết âm tính

Đánh giá kết quả điều trị ung thư vú giai đoạn II-IIIA có thụ thể nội tiết âm tính/ Hoàng Minh Cương.Ung thư vú (UTV) là loại ung thư phổ biến nhất và là...

Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ Docetaxel và Cyclophospamide trong điều trị ung thư vú giai đoạn II-III

Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ Docetaxel và Cyclophospamide trong điều trị ung thư vú giai đoạn II-III

Luận văn Đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ Docetaxel và Cyclophospamide trong điều trị ung thư vú giai đoạn II-III/ Hoàng Thu Hằng.Ung thư vú là loại ung thư phổ...

Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư vú ở nữ giai đoạn I, II, IIIA tại trung tâm ung bướu bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư vú ở nữ giai đoạn I, II, IIIA tại trung tâm ung bướu bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Luận văn thạc sĩ y học Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư vú ở nữ giai đoạn I, II, IIIA tại trung tâm ung bướu bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng/ Nguyễn...

Đánh giá kết quả đơn trị liệu Vinorelbine trong ung thư vú tái phát di căn

Đánh giá kết quả đơn trị liệu Vinorelbine trong ung thư vú tái phát di căn

Luận văn thạc sĩ y học Đánh giá kết quả đơn trị liệu Vinorelbine trong ung thư vú tái phát di căn.Ung thư vú (UTV) là bệnh ung thư (UT) phổ biến nhất và...

Đánh giá hiệu quả hóa trị bổ trợ trước kết hợp phẫu thuật bảo tồn trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II

Đánh giá hiệu quả hóa trị bổ trợ trước kết hợp phẫu thuật bảo tồn trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II

Luận văn thạc sĩ y học Đánh giá hiệu quả hóa trị bổ trợ trước kết hợp phẫu thuật bảo tồn trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II.Ung thư vú (UTV) là...

Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa

Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa

Luận án Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa.Ung thư vú là...

Đánh giá mức độ sao chép hMAM mRNA, survivin mRNA từ tế bào ung thư vú

Đánh giá mức độ sao chép hMAM mRNA, survivin mRNA từ tế bào ung thư vú

Luận án Đánh giá mức độ sao chép hMAM mRNA, survivin mRNA từ tế bào ung thư vú.Ung thư vú (breast cancer) làtên gọi của ung thư có nguồn gốc từ mô vú, phần...