Atlas phẫu thuật rô-bốt đường tiêu hóa trên 2021

Atlas phẫu thuật rô-bốt đường tiêu hóa trên 2021. Kiến thức sâu sắc về ống tiêu hóa phẫu và kỹ thuật phẫu thuật sẽ tiếp tục là nền tảng của phẫu thuật mặc dù có … Continue reading Atlas phẫu thuật rô-bốt đường tiêu hóa trên 2021