BIỂU HIỆN HLA-DRB1 VÀ HLA-DQB1 TRÊN BỆNH NHÂN PEMPHIGUS

BIỂU HIỆN HLA-DRB1 VÀ HLA-DQB1 TRÊN BỆNH NHÂN PEMPHIGUS Vương Thế Bích Thanh1, Lê Thái Vân Thanh1 TÓM TẮT : Đặt vấn đề: Pemphigus là bệnh bóng nước tự miễn nặng, mạn tính, hiếm … Continue reading BIỂU HIỆN HLA-DRB1 VÀ HLA-DQB1 TRÊN BỆNH NHÂN PEMPHIGUS