CÁC CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER MÔ TIM THAI TRONG BA THÁNG CUỐI CỦA THAI KỲ BÌNH THƯỜNG

CÁC CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER MÔ TIM THAI TRONG BA THÁNG CUỐI CỦA THAI KỲ BÌNH THƯỜNG Bùi Thị Trúc My1, Hà Tố Nguyên2, Lê Minh Khôi3 TÓM TẮT : Đặt vấn đề: … Continue reading CÁC CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER MÔ TIM THAI TRONG BA THÁNG CUỐI CỦA THAI KỲ BÌNH THƯỜNG