CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGẪU NGHIÊN TRONG KHOA HỌC THẦN KINH

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGẪU NGHIÊN TRONG KHOA HỌC THẦN KINH.Mối quan tâm lớn hiện nay đang được thể hiện trong tính toán toán học và khoa học thần kinh, thúc đẩy một phần bởi sự gia tăng sức mạnh tính toán, khả năng ghi lại số lượng lớn dữ liệu thần kinh, và những tiến bộ trong phân tích ngẫu nhiên. Những kỹ thuật này dẫn đến các mô hình lý-sinh thực tế hơn. Và rõ ràng là cả nhà thần kinh học và các nhà toán học đều có lợi từ sự hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu thú vị này.

Sinh viên đã tốt nghiệp và các nhà nghiên cứu tính toán khoa học thần kinh và hệ thống ngẫu nhiên, và các nhà thần kinh học đang tìm kiếm để tìm hiểu thêm về những tiến bộ gần đây trong mô hình và phân tích của các hệ thống thần kinh nhiễu, sẽ được hưởng lợi từ cái nhìn tổng quan toàn diện từ cuốn sách này. Các loạt chương khép kín được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực của họ, bao gồm các chủ đề chính như: mô hình chuỗi Markov cho phát hành kênh ion; Thống kê ngẫu nhiên cưỡng bức các tế bào thần kinh đơn cực và quần thể các tế bào thần kinh, phương pháp thống kê để ước lượng tham số; và số xấp xỉ của những mô hình ngẫu nhiên này.
Mỗi chương cho một cái nhìn tổng quan về một chủ đề cụ thể, bao gồm cả lịch sử của nó, kết quả quan trọng trong khu vực, và thách thức trong tương lai, và văn bản đi kèm với một bảng chỉ mục các từ viết tắt cho phép người đọc làm quen với ngôn ngữ được sử dụng.

Năm Xuất bản:

      2009

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGẪU NGHIÊN TRONG KHOA HỌC THẦN KINH
TÓM TẮT
Stochastic Methods in Neuroscience
Carlo Laing, Gabriel J. Lord
Hardcover: 416 pages
Publisher: Oxford University Press, USA; 
1 edition (November 30, 2009)
Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/