CẬP NHẬT CÁC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ DỰ PHÒNG BỆNH TIM MẠCH

CẬP NHẬT CÁC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ DỰ PHÒNG BỆNH TIM MẠCH PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh-Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Bệnh viện Tim Tâm Đức-Viện Tim … Continue reading CẬP NHẬT CÁC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ DỰ PHÒNG BỆNH TIM MẠCH