CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN NỐT MỜ ĐƠN ĐỘC TẠI PHỔI

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN NỐT MỜ ĐƠN ĐỘC TẠI PHỔI Đào Ngọc Bằng1; Tạ Bá Thắng1; Đỗ Quyết2 TÓM TẮT Một nốt mờ đơn độc tại phổi là một vấn đề thường gặp trong … Continue reading CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN NỐT MỜ ĐƠN ĐỘC TẠI PHỔI