Chẩn đoán Lâm sàng Định khu Thần kinh 7E 2016

Chẩn đoán Lâm sàng Định khu Thần kinh 7E 2016.Trong ấn bản thứ 7, cuốn giáo trình tuyệt hảo này cung cấp một phương pháp tiếp cận hệ thống đến việc định khu giải phẫu các vấn đề lâm sàng trong thực hành thần kinh học.
Sách cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng một bản đồ rộng lớn cho việc di chuyển từ các triệu chứng hay dấu hiệu quan sát được cho đến các hệ thống thần kinh trung ương hay ngoại biên nơi xảy ra vấn đề.
Những thảo luận rõ ràng bởi ba chuyên gia thần kinh hàng đầu được quốc tế công nhận cung cấp một sự hiểu biết đầy đủ tại sao một dấu hiệu hay triệu chứng có thể định khu tới một khu vực giải phẫu cụ thể.

Hơn 100 hình ảnh minh họa cho các cấu trúc giải phẫu thích hợp. Ấn bản này đã được cập nhật toàn diện, bao gồm các biểu đồ mới để hỗ trợ trong việc chẩn đoán phân biệt àng loạt các phát hiện và rối loạn thần kinh.

Năm Xuất bản:

      2016

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Localization in Clinical Neurology 7E

Product details
Hardcover: 724 pages
Publisher: LWW; Seventh edition (August 4, 2016)
Language: English

Các kỹ năng nội địa hóa giải phẫu dựa trên khám lâm sàng là điều cần thiết cho bất kỳ bác sĩ nào chăm sóc cho bệnh nhân có các quá trình bệnh thần kinh. Mới được sửa đổi và cập nhật, Bản địa hóa trong Thần kinh học lâm sàng, Phiên bản thứ bảy , sử dụng các mô tả chi tiết, dễ đọc và minh họa đầy đủ màu sắc để giúp bạn hiểu và xác định nguồn gốc dấu hiệu và triệu chứng của bệnh nhân. Cải thiện độ chính xác chẩn đoán của bạn và tránh thử nghiệm không cần thiết với lộ trình nổi bật này để chẩn đoán thần kinh.

Các tính năng chính:
Bảo hiểm toàn diện giải quyết tất cả các vùng não, cũng như các dây thần kinh sọ não, cột sống và ngoại vi.
Các cuộc thảo luận chi tiết bao gồm giải phẫu liên quan, tiếp theo là các tổn thương liên quan đến mỗi tính năng giải phẫu.
Tài liệu mới phản ánh sự phát triển gần đây về thần kinh và nguyên tắc nội địa hóa thần kinh.
Sơ đồ và bảng mới , bao gồm “Những bất thường của cấu trúc mống mắt ảnh hưởng đến học sinh” và “Thuốc và độc tố có thể gây ra chứng loạn sinh hoặc bệnh mydraisis”, tổ chức thông tin quan trọng theo định dạng dễ hiểu.
Các hình minh họa được sửa đổi thể hiện rõ ràng các con đường thần kinh.

Giờ đây với ấn bản in, hãy tận hưởng phiên bản eBook tương tác đi kèm, có thể tải xuống máy tính bảng và điện thoại thông minh của bạn hoặc truy cập trực tuyến và bao gồm các tính năng như:
Hoàn thành nội dung với điều hướng nâng cao
Các công cụ tìm kiếm mạnh mẽ và liên kết chéo điều hướng thông minh thu hút kết quả từ nội dung trong sách, ghi chú của bạn và thậm chí là trên web
Các trang được liên kết chéo, tham chiếu và hơn thế nữa để điều hướng dễ dàng

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/