Chủng ngừa trong ghép tạng đặc

Chủng ngừa trong ghép tạng đặc Hoàng Thị Diễm Thúy Bệnh nhân ghép tạng luôn đối diện với các nguy cơ lây nhiễm và truyền nhiễm, trong đó có nhiều bệnh có thể được … Continue reading Chủng ngừa trong ghép tạng đặc