ĐẶC ĐIỂM CỦA NỒNG ĐỘ NON-HDL-C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

ĐẶC ĐIỂM CỦA NỒNG ĐỘ NON-HDL-C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Hoàng Văn Sỹ1, Lê Trung Hiếu1, Nguyễn Tất Đạt2, Nguyễn Minh Kha1 TÓM TẮT : Đặt vấn đề: Quản lý … Continue reading ĐẶC ĐIỂM CỦA NỒNG ĐỘ NON-HDL-C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP