ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỆ ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỆ ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110 Ngô Tiến Quyền1, Đặng Phúc Đức2 Nguyễn Văn Quốc3, Đỗ Danh … Continue reading ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỆ ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110