ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ HOMOVANILLIC ACID HUYẾT TƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN PARKINSON

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ HOMOVANILLIC ACID HUYẾT TƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN PARKINSON Nguyễn Đức Thuận1, Nhữ Đình Sơn1 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi nồng độ homovanillic acid (HVA) … Continue reading ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ HOMOVANILLIC ACID HUYẾT TƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN PARKINSON