ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG ĐOẠN GIỮA KẾT HỢP HÓA XẠ TRỊ TIỀN PHẪU

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG ĐOẠN GIỮA KẾT HỢP HÓA XẠ TRỊ TIỀN PHẪU TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP QUÁN SỨ BỆNH VIỆN K GIAI ĐOẠN 2019 – 2021
Trịnh Đức Hoàng1,, Kim Văn Vụ 1,2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện K
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật ung thư trực tràng đoạn giữa trên bệnh nhân đã được hóa xạ trị tiền phẫu. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, hồi cứu với tất cả bệnh nhân (BN) ung thư trực tràng biểu mô đoạn giữa đã hóa xạ trị tiền phẫu, được phẫu thuật tại khoa Ngoại tổng hợp Quán sứ, Bệnh Viện K từ 01/2019 đến 12/2021. Kết quả nghiên cứu: Gồm 76 BN (48 nam, 28 nữ), tuổi trung bình 59,7 ± 12,6. Triệu chứng cơ năng chủ yếu là đau hạ vị và đại tiện phân nhầy máu, vị trí u so với rìa hậu môn là 6,6 ± 0,5 (6 – 9cm), u đa số là dạng sùi loét (65,8%). 98,7% bệnh nhân có đáp ứng với hóa xạ trị tiền phẫu. Tất cả bệnh nhân đều được mổ mở, cắt đoạn trực tràng và làm miệng nối ngay trong mổ, thời gian phẫu thuật trung bình 130 ± 18,1 phút, 7 bệnh nhân được làm hậu môn nhân tạo bảo vệ (9,2%), số hạch vét trung bình 11,5 ± 6,9. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 8,3 ± 1,8 ngày. Sau mổ có 01 bệnh nhân rò miệng nối (1,3%), 6 bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ (7,9%) và 6 bệnh nhân rối loạn chức năng bàng quang (7,9%). Không có trường hợp nào tai biến trong mổ và tử vong. Kết luận: Hóa xạ trị tiền phẫu với ung thư trực tràng đoạn giữa giai đoạn II, III giúp làm giảm giai đoạn bệnh tăng khả năng phẫu thuật triệt căn và làm miệng nối ngay trong mổ. Phẫu thuật ung thư trực tràng đoạn giữa sau hóa xạ trị tiền phẫu có tỷ lệ tai biến, biến chứng sau mổ thấp, là phương pháp điều trị an toàn và đảm bảo nguyên tắc ung thư học.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02616

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ung thư trưc trang (UTTT) la một trong nhưng bệnh ung thư thường gặp nhất đường tiêu hoá1. Điêu tri UTTT la điêu tri đa mô thức, tuy vao giai đoan của bệnh ma phương pháp điêu tri co sư khác nhau. Phâu thuât vân la phương pháp đong vai trò chính trong điêu tri UTTT, đặc biệt la kỹ thuât cắt toan bộ mac treo trưc trang trong phâu thuât triệt căn UTTT 1/3 giưa va dưới1. Hiện nay, việc phôi hơp các phương pháp điêu tri đa mô thức trong ung thư trưc trang đa gop phần lam tăng hiệu quả điêu tri, lam giảm tỷ lệ tái phát tai chỗ va tăng thời gian sông thêm1. Đặc biệt, hoa xa tri trước mổ đôi với UTTT đoan giưa, dưới giai đoan II, III giúp bệnh nhân co cơ hội phâu thuât triệt căn, giảm tỷ lệ bệnh nhân mang hâu môn nhân tao va nâng cao chất lương cuộc sông sau mổ2,3.
Tai Bệnh viện K, hoa xa tri tiên phâu trở thanh thường quy cho nhưng BN UTTT đoan giưa dưới giai đoan II, III. Tuy nhiên hiện chưa co nghiên cứu nao vê kết quả phâu thuât sau hoa xa tri của nhom bệnh nhân nay. Vì vây, chúng tôi thưc hiện đê tai nay nhằm mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm phâu thuât điêu tri ung thư trưc trang đoan giưa kết hơp hoa xa tri tiên phâu tai khoa ngoai tổng hơp Quán sứ, Bệnh viện K

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/