ĐÁNH GIÁ MỔ NẮN-KẾT HỢP XUƠNG BẰNG KIM KIRSCHNER GÃY LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG CÁNH TAY ĐẾN ĐIỀU TRỊ MUỘN Ở TRẺ EM

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MỔ NẮN-KẾT HỢP XUƠNG BẰNG KIM KIRSCHNER GÃY LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG CÁNH TAY ĐẾN ĐIỀU TRỊ MUỘN Ở TRẺ EM.Gãy lồi cầu ngoài xương cách tay ở trẻ em là loại gãy xương thấu khớp, chiếm 18,5% gãy đầu dưới xương cánh tay [1]; thường gặp ở trẻ khoảng 6 tuổi, tuổi thấp nhất có thể gặp là 2-3 tuổi [2].
Chẩn đoán gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em cũng như việc đánh giá mức độ gãy gặp khó khăn, không chỉ dựa đơn thuần trên phim X quang qui ước. Hơn nữa, việc lựa chọn phương pháp điều trị thường dựa vào sự di lệch của mảnh gãy không di lệch hoặc di lệch ít, di lệch ít hơn 2mm hay hơn 2mm [3],[4],[5],[6].

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.2022.0084

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Có nhiều phương pháp điều trị: điều trị bảo tồn nẹp hoặc bột cánh bàn tay; nắn kín xuyên kim dưới màng tăng sáng; mổ nắn kết hợp xương bằng kim Kirschner hoặc vít xốp. Tuy nhiên, lồi cầu ngoài xương cánh tay là nguyên ủy của một số gân cơ duỗi chung (cơ duỗi chung các ngón, cơ duỗi cổ tay trụ, cơ duỗi cổ tay quay dài), nên mảnh gãy bị co kéo làm di lệch nhiều, có khi xoay 180°; vì vậy ngày nay, điều trị phẫu thuật được áp dụng rộng rãi cho các loại gãy này.
Vấn đề quan tâm là nhiều trường hợp gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay được chẩn đoán muộn, mảnh gãy di lệch xa, đầy mô sợi; hậu quả xương gãy chậm hoặc không lành, biến dạng vẹo khuỷu, hoại tử vô mạch, viêm cơ hóa cốt, giảm tầm vận động gấp duỗi khuỷu [1],[7],[8].
Tại Việt Nam, đề tài nghiên cứu về gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay ở trẻ em thường chú trọng đến gãy mới hoặc chỉ đánh giá chung loại gãy này [9],[10]. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả điều trị gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay ở trẻ em đến điều trị muộn bằng phương pháp mổ nắn và xuyên kim Kirschner. Bên cạnh đó, tìm ra các yếu tố liên quan đến điều trị muộn sẽ là cơ sở để giúp các thầy thuốc phát hiện sớm và xử trí đúng kịp thời gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay ở trẻ em

MỤC LỤC
TÓM TẮT……………………………………………………………………………………………………. 1
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………… 3
ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………… 4
KẾT QUẢ……………………………………………………………………………………………………. 6
BÀN LUẬN…………………………………………………………………………………………………. 9
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………….. 11
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………………….. 12
BỆNH ÁN MINH HỌA ………………………………………………………………………………. 15

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/