ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG-SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG-SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Trần Thanh Bình*, Phạm Thị Ngọc Thảo**
TÓM TẮT
Mở đầu: Gói hồi sức ban đầu do chương trình Toàn cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn huyết (NKH) nặng và sốc nhiễm khuẩn (SNK) khuyến cáo đã được chứng minh cải thiện tử vong trong nhiều nghiên cứu trên thế giới.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá việc áp dụng gói hồi sức tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu chính là tỉ lệ hoàn thành gói hồi sức ban đầu, mục tiêu phụ là đánh giá tác động việc hoàn thành gói hồi sức lên tỉ lệ tử vong tại bệnh viện.
Đối tượng và Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu bao gồm bệnh nhân NKH nặng hoặc SNK nhập viện từ 5/2014 đến 6/2015.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.2599

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Kết quả: Tỉ lệ hoàn thành gói hồi sức 36,7% tỉ lệ tử vong 22,8%. Đạt mục tiêu huyết áp sau 6 giờ chiếm tỉ lệ cao nhất 98,7%, sau đó lần lượt bù dịch ban đầu 1000ml, thanh thải lactate, cấy máu ban đầu, với tỉ lệ lần lượt 76%, 67,1%, 61%. Kháng sinh thích hợp giờ đầu chiếm tỉ lệ thấp chỉ 47%, tăng lên 83,5% sau 3 giờ. Điểm SOFA cao, nồng độ bicarbonate máu thấp là những yếu tố liên quan tử vong. Ghi nhận cấy máu trong vòng 1 giờ, trước dùng kháng sinh và đạt thanh thải lactate là những can thiệp có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm sống và tử vong với (p < 0,05). Trong nhóm SNK, tỉ lệ tử vong nhóm hoàn thành gói hồi sức là 22% thấp hơn nhóm không hoàn thành gói sức 37%, tuy nhiên, chưa có ý nghĩa thống kê.
Kết luận: Tỉ lệ hoàn thành gói hồi sức trong NKH nặng và SNK tại bệnh viện tương đối khả quan, cho thấy tính khả thi của việc áp dụng các can thiệp này trong điều kiện bệnh viện. Tỉ lệ tử vong nhóm SNK hoàn thành gói hồi sức thấp hơn nhóm không hoàn thành gói hồi sức, tuy nhiên, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê.

Nhiễm khuẩn huyết (NKH) nặng và sốc nhiễm khuẩn (SNK) là một trong những bệnh lý nặng đe dọa tính mạng thường gặp. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong hiểu biết về sinh lý bệnh, chẩn đoán và điều trị, tỉ lệ tử vong của NKH nặng và SNK vẫn còn cao (30-60%)(8). Trong nỗ lực cải thiện kết quả điều trị NKH nặng và SNK, Chương trình Toàn cầu về kiểm soát NKH nặng và SNK (SSC) đưa ra các
Hướng dẫn nhằm tăng cường áp dụng những can thiệp có hiệu quả vào thực hành lâm sàng. Những khuyến cáo chính trong Hướng dẫn được cụ thể hóa và sắp xếp lại trong gói hồi sức thực hiện trong 6 giờ đầu và gói điều trị 24 giờ(1). Gói hồi sức 6 giờ đầu được đánh giá qua nhiều nghiên cứu cho thấy có tính khả thi, giảm đáng kể tỉ lệ tử vong. Tại Việt Nam, tỉ lệ tử vong do NKH nặng và SNK vẫn còn cao dù đã áp dụng các khuyến cáo của Chương trình kiểm soát NKH nặng và SNK. Từ năm 2014, bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã cập nhật Phác đồ điều trị NKH nặng và SNK dựa vào Hướng dẫn của SSC năm 2012. Trong đó, điều trị 6 giờ đầu chủ yếu dựa trên gói hồi sức ban đầu. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự hoàn thành gói hồi sức 6 giờ đầu theo Phác đồ điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực bệnh viện

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/