Đánh giá thực trạng và biến động theo thời gian (1976 – 1996) nhiễm giun đũa , giun tóc , giun móc/mỏ ở tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá thực trạng và biến động theo thời gian (1976 – 1996) nhiễm giun đũa , giun tóc , giun móc/mỏ ở tỉnh Quảng Ninh

Luận án tiến sỹ y học : Năm bảo vệ 2000

Hướng dẫn khoa học : PGS.TS Phạm Hoàng Thế ; PGS.TS Hoàng Tân Dân

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2000.00534

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/