Category: Đề tài cơ sở-Sáng kiến

NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TRONG PHẪU THUẬT RAU TIỀN ĐẠO  TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC 0

NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TRONG PHẪU THUẬT RAU TIỀN ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí trong phẫu thuật rau tiền đạo tại bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc.Rau tiền đạo (RTĐ) là...

Thống kê khảo sát một số bệnh lý cột sống thắt lưng thường gặp bằng hình ảnh Xquang tại BVĐK Tuy An tromg 6 tháng đầu năm 2012 0

Thống kê khảo sát một số bệnh lý cột sống thắt lưng thường gặp bằng hình ảnh Xquang tại BVĐK Tuy An tromg 6 tháng đầu năm 2012

Thống kê khảo sát một số bệnh lý cột sống thắt lưng thường gặp bằng hình ảnh Xquang tại BVĐK Tuy An tromg 6 tháng đầu năm 2012.Cột sống là trụ cột của cơ...

Sự tuân thủ điều trị thuốc kháng retrovirus của người nhiễm HIV/AIDS tại Phú Yên từ năm 2007-2012 0

Sự tuân thủ điều trị thuốc kháng retrovirus của người nhiễm HIV/AIDS tại Phú Yên từ năm 2007-2012

Sự tuân thủ điều trị thuốc kháng retrovirus của người nhiễm HIV/AIDS tại Phú Yên từ năm 2007-2012.Sử dụng các thuốc kháng Retrovirus (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS đã đem lại hiệu quả tương...

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ NGÀY RA VIỆN TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG NĂM 2022 0

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ NGÀY RA VIỆN TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG NĂM 2022

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ NGÀY RA VIỆN TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG NĂM 2022 ThS. Thái Đức Thuận Phong, CN Nguyễn Thị Hải...

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH NHIỄM KHUẨN CÓ KẾT QUẢ KHÁNG SINH ĐỒ TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG 0

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH NHIỄM KHUẨN CÓ KẾT QUẢ KHÁNG SINH ĐỒ TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH NHIỄM KHUẨN CÓ KẾT QUẢ KHÁNG SINH ĐỒ TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG DS. Trần Thị...

KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG TỪ 10/2020 – 10/2022 0

KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG TỪ 10/2020 – 10/2022

KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG TỪ 10/2020 – 10/2022 BS Đoàn...

KHẢO SÁT KẾT QUẢ CỦA TƯ VẤN NHÓM ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG TỪ THÁNG 02/2022 ĐẾN THÁNG 10/2022 0

KHẢO SÁT KẾT QUẢ CỦA TƯ VẤN NHÓM ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG TỪ THÁNG 02/2022 ĐẾN THÁNG 10/2022

KHẢO SÁT KẾT QUẢ CỦA TƯ VẤN NHÓM ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG TỪ THÁNG...

KHẢO SÁT CÁC VÙNG TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TRONG ĐỘT QUỊ CẤP DO NHỒI MÁU NÃO VÀ CÁC TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU ĐI KÈM TRÊN CT VÀ CTA TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG TỪ 06/2019 ĐẾN 06/2022 0

KHẢO SÁT CÁC VÙNG TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TRONG ĐỘT QUỊ CẤP DO NHỒI MÁU NÃO VÀ CÁC TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU ĐI KÈM TRÊN CT VÀ CTA TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG TỪ 06/2019 ĐẾN 06/2022

KHẢO SÁT CÁC VÙNG TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TRONG ĐỘT QUỊ CẤP DO NHỒI MÁU NÃO VÀ CÁC TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU ĐI KÈM TRÊN CT VÀ CTA TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH SUY TIM NGOẠI TRÚTẠI KHOA TIM MẠCH- LÃO HỌC BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH SUY TIM NGOẠI TRÚTẠI KHOA TIM MẠCH- LÃO HỌC BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH SUY TIM NGOẠI TRÚ TẠI KHOA TIM MẠCH- LÃO HỌC BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Nguyễn Công Thành, Phan Quốc Thắng, Trần Kim...

KHẢO SÁT SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG 0

KHẢO SÁT SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

KHẢO SÁT SỬ DỤNG THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Thái Trường Nhả, Trần Trọng Quốc Trưởng, Điêu Thanh Hùng TÓM TẮT...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/