ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ

ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ ThS. Phan Đình Phong -Bộ môn Tim mạch-Trường ĐHY Hà nội   Download bài giảng tại đây : https://goo.gl/amwske   Điện tâm đồ (tiếng Anh: … Continue reading ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ