ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN THẦN KINH NHI KHOA

ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN THẦN KINH NHI KHOA .Tham khảo này thảo luận những phương pháp khoa học hiện đại nhất trong việc quản lý trẻ em với các điều kiện ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh. 

Cung cấp hơn 80 chương sách với nội dung ngắn gọn, súc tích, bao quát toàn diện những kiến thức quan trọng. Định dạng phác thảo, phương pháp tiếp cận mang tính logic. Sách bao quát hàng loạt các rối loạn thần kinh Nhi khoa, sử dụng các bảng biểu, các thuật toán, sơ đồ và hình ảnh giúp tham khảo nhanh chóng những tài liệu cốt lõi.

Đây là một cuốn sách hữu ích dành cho các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bác sĩ lâm sàng Nhi khoa, Nội trú Nhi, những người có ít thời gian trong việc lập kế hoạch chẩn đoán và điều trị các rối loạn thần kinh ở trẻ em.

Năm Xuất bản:

      2005

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN THẦN KINH NHI KHOA

TÓM TẮT

Treatment of Pediatric Neurologic Disorders

Harvey S. Singer, Eric H. Kossoff, Adam L. Hartman, Thomas O. Crawford

Hardcover: 600 pages

Publisher: Informa Healthcare; 

1 edition (April 12, 2005)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/