Điều trị tăng huyết áp-đái tháo đường II 2018? vai trò chẹn thụ thể AGII

Điều trị tăng huyết áp-đái tháo đường II 2018? vai trò chẹn thụ thể AGII GS.TS. HUỲNH VĂN MINH, FACC, FAsCC P. Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam Chủ tịch Hội Tăng Huyết … Continue reading Điều trị tăng huyết áp-đái tháo đường II 2018? vai trò chẹn thụ thể AGII