VAI TRÒ CỦA MRA CÓ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG HỌC VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI THỜI GIAN CAO TRONG ĐÁNH GIÁ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ

VAI TRÒ CỦA MRA CÓ TƯƠNG PHẢN ĐỘNG HỌC VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI THỜI GIAN CAO TRONG ĐÁNH GIÁ RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ
BS Võ Phương Trúc1, BS Phan Công Chiến2, BS Trần Quốc Tuấn3, BS Trịnh Minh Tùng4, BS Bùi Thị Song Hạnh4, BS Trần Quang Vĩnh5, BS Huỳnh Lê Phương5
Mục tiêu: Khảo sát giá trị của MRA có tương phản động học với độ phân giải thời gian cao (Time-resolved CE-MRA) trong chẩn đoán, xác định vị trí và đánh giá tình trạng dẫn lưu tĩnh mạch vỏ não ở bệnh lý DAVF nội sọ.
Đối tượng và phương pháp: tiến cứu từ 1/2015 từ 4/2019, với 93 bệnh nhân (35 nam, 58 nữ), tuổi từ 11 đến 88 (trung bình 55), được chẩn đoán DAVF trên cộng hưởng từ thường qui, trong đó 55 bệnh nhân được chụp xung Time-resolved CEMRA, và sau đó được chụp DSA để xác định chẩn đoán.
Kết quả: Time-resolved CE-MRA có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm trong chẩn đoán DAVF lần lượt là 98%, 100%, 100%, 83,3%, 98,2% và trong phát hiện dẫn lưu tĩnh mạch vỏ não lần lượt là 80%, 96,67%, 95,23%, 85,29%, 89,09%. Giá trị Kappa = 0,93 cho thấy mức độ tương hợp rất mạnh giữa Time-resolved CE-MRA và DSA trong xác định vị trí DAVF.
Kết luận: MRA có tương phản động học với độ phân giải thời gian cao là kỹ thuật không xâm lấn, có giá trị trong chẩn đoán, xác định vị trí rò và đánh giá tình trạng trào ngược tĩnh mạch vỏ não, có thể giúp chọn lọc ra DAVF trong những người có triệu chứng thông thường (như nhức đầu, chóng mặt, ù tai…), đặc biệt là bệnh nhân có nguy cơ biến chứng cao để tiếp tục được chụp DSA đánh giá, can thiệp.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01773

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/