DOBOIS, LUPUS BAN ĐỎ VÀ CÁC HỘI CHỨNG LIÊN QUAN 8E 2012

DOBOIS, LUPUS BAN ĐỎ VÀ CÁC HỘI CHỨNG LIÊN QUAN 8E 2012.Được công nhận hơn 45 năm qua như một tham khảo hàng đầu trong lĩnh vực này , Dubois Lupus ban đỏ và hội chứng liên quan tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa khoa học cơ bản và chuyên môn lâm sàng , cung cấp các kết quả dựa trên bằng chứng, đồng thuận điều trị, và các thông tin lâm sàng thực tế bạn cần phải nắm chắc để có thể tự tin chẩn đoán và quản lý SLE.

Năm Xuất bản:

      2012

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

+ Khám phá những tiến bộ mới nhất trong lupus đỏ hệ thống với chương mới về các chủ đề quan trọng đang nổi lên như các khía cạnh kinh tế xã hội và tàn tật ; và các chương được cập nhật một cách nghiêm ngặt bao gồm mở rộng của hệ thần kinh , và các thảo luận nhất chuyên sâu về khả năng miễn dịch và các tế bào điều tiết.

+ Học hỏi từ những gì tốt nhất ở các chuyên gia về khớp nổi tiếng thế giới : tiến sĩ Daniel Wallace và Bevra Hannahs Hahn , cùng với các biên tập viên mới: tiến sĩ Michael Weisman , Ronald Vollenhoven , Nan Shen, và David Isenberg , giúp bao quát các lĩnh vực mới và những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực này .

+ Truy cập toàn văn, ngân hàng hình ảnh, câu hỏi ôn tập…trực tuyến tại www.expertconsult.com .

THÔNG TIN

Dubois’ Lupus Erythematosus and Related Syndromes, 8th Edition

Author By Daniel Wallace, MD, FAAP, FACR and Bevra Hannahs Hahn, MD

Stock price : $211.00

Pages:696

Imprint:Saunders

ISBN: 978-1-4377-1893-5

Publication Date: 02/10/2012

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/