Đột biến gene CR1 ở trẻ mắc bệnh cầu thận C3: báo cáo ca bệnh

Đột biến gene CR1 ở trẻ mắc bệnh cầu thận C3: báo cáo ca bệnh Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Kiên, Trương Mạnh Tú, Lương Thị Phượng, Nguyễn Thu Hương Bệnh … Continue reading Đột biến gene CR1 ở trẻ mắc bệnh cầu thận C3: báo cáo ca bệnh