GABRIELKHAN DƯỢC LÝ TRỊ LIỆU TIM MẠCH 7E

GABRIELKHAN DƯỢC LÝ TRỊ LIỆU TIM MẠCH 7E ( Cardiac Drug Therapy )

Cuốn sách này nhấn mạnh các nội dung về dược lý học và ứng dụng điều trị của các loại thuốc được sử dụng trong điều trị các bệnh tim và tăng huyết áp.

Ấn phẩm này tập trung vào dược lý trị liệu tim mạch. Các đối tượng chính của cuốn sách này bao gồm các chuyên gia tim mạch, nội khoa, và Nội trú Nội. Ý định của tác giả là để giúp bác sĩ hiểu về dược lý liệu pháp trong các bệnh khác nhau và sự khác biệt giữa các nhóm thuốc tim mạch tác động đến lựa chọn thuốc điều trị cho bệnh nhân cụ thể.

Ấn bản thứ sáu cập nhật và bổ sung các phát hiện mới và các loại thuốc mới được đưa vào áp dụng, bao gồm 6 chương mới về những tranh cãi hiện nay về điều trị bằng thuốc các bệnh tim chẳng hạn như vấn đề sử dụng lâm sàng của thuốc chẹn beta giao cảm.

Cuốn sách cung cấp những lời khuyên thiết thực về việc làm thế nào để quản lý các bệnh tim và giải quyết sự lựa chọn một loại tác nhân tim mạch cụ thể so với các ứng viên khác.

List Price:

$189.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

GABRIELKHAN DƯỢC LÝ TRỊ LIỆU TIM MẠCH 7E

TÓM TẮT

Cardiac Drug Therapy

Contemporary Cardiology

M. Gabriel Khan

Hardcover: 434 pages

Publisher: Humana Press; 7th edition (May 22, 2007)

Language: English

ISBN-10: 158829904X

ISBN-13: 978-1588299048

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/