Giá trị của xét nghiệm sàng lọc (screening test) trong hóa sinh, chương trình phát triển đề nghị

Tên bài báo:Giá trị của xét nghiệm sàng lọc (screening test) trong hóa sinh, chương trình phát triển đề nghị Tác giả:    Hoàng Văn Sơn Tên tạp chí:    Y học Việt Nam Năm xuất … Continue reading Giá trị của xét nghiệm sàng lọc (screening test) trong hóa sinh, chương trình phát triển đề nghị