HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TIM MẠCH TRONG BỆNH TIM BẨM SINH

HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ TIM MẠCH TRONG BỆNH TIM BẨM SINH.Việc giải thích hình ảnh cộng hưởng từ MRI của bệnh tim bẩm sinh có thể khó khăn cho những bác sĩ không có kinh nghiệm trước đó hoặc không được đào tạo chính thức về lĩnh vực này. Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào từng điều kiện bệnh lý cụ thể cùng với các hình ảnh MR và CT chủ chốt mô tả bệnh lý với một giải thích rõ ràng.
Mỗi hình ảnh được chú thích chi tiết và rõ ràng với trung tâm là những điều kiện cụ thể, cho phép người đọc theo dõi các cấu trúc giải phẫu thông qua những tấm hình ảnh riêng biệt.
Một giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng của mỗi hình ảnh được đưa ra để hỗ trợ học tập. Các tấm hình ảnh và các giao thức được sử dụng để có được những hình ảnh được trình bày, cho phép người sử dụng lập kế hoạch nghiên cứu về hình ảnh MRI của các bệnh nhân có điều kiện tương tự trong tương lai.

List Price:

$139.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TÓM TẮT

Cardiovascular MRI in Congenital Heart Disease: An Imaging Atlas
Shankar Sridharan, Gemma Price, Oliver Tann, Marina Hughes, Vivek Muthurangu, Andrew M. Taylor
Price: $139.00
Hardcover: 172 pages
Publisher: Springer; 1st Edition (February 19, 2010)
Language: English
ISBN-10: 3540698361
ISBN-13: 978-3540698364
Product Dimensions: 7.6 x 0.6 x 10.2 inches
Shipping Weight: 1.6 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/