HÌNH ẢNH X-QUANG THẬN

HÌNH ẢNH X-QUANG THẬN  ( Radiological Imaging of the Kidney )

Cuốn sách này cung cấp một phân tích độc đáo và toàn diện về giải phẫu bình thường và bệnh lý của thận và đường tiết niệu trên từ quan điểm của chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Phần đầu tiên là dành riêng cho giải phẫu x-quang bình thường của thận và các biến thể giải phẫu bình thường.

Phần thứ hai trình bày chi tiết tất cả các phương thức hình ảnh có thể được sử dụng để đánh giá thận và đường tiết niệu trên, với các mô tả cẩn thận về chuẩn bị bệnh nhân, các giao thức thăm dò, và các lĩnh vực ứng dụng chính của từng phương thức hình ảnh.

Toàn bộ các bệnh lý thận sau đó được trình bày với sự trợ giúp của một tập hợp lớn các hình ảnh, trong đó có nhiều hình ảnh màu. Những cải tiến mới nhất trong X-quang can thiệp, các thủ tục sinh thiết, và hình ảnh tham số và phân tử cũng được mô tả.

Cuốn sách này sẽ  nhận được sự quan tâm lớn của tất cả các bác sĩ X quang, bác sĩ chuyên khoa ung thư và tiết niệu có liên quan đến việc quản lý các bệnh lý thận trong thực hành lâm sàng hàng ngày của họ.

List Price:

$399.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

HÌNH ẢNH X-QUANG THẬN

THÔNG TIN

Radiological Imaging of the Kidney

Emilio Quaia

Price: $399.00

Hardcover: 928 pages

Publisher: Springer; 1st Edition (January 14, 2011)

Language: English

ISBN-10: 3540875964

ISBN-13: 978-3540875963

Product Dimensions: 7.6 x 1.7 x 10.2 inches

Shipping Weight: 5.6 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/