Hoạt động y tế tư nhân tham gia quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Quảng Ninh (1997-2001)

Tên bài báo:Hoạt động y tế tư nhân tham gia quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Quảng Ninh (1997-2001) Tác giả:    Trần Lan Anh, Nguyễn Văn Huân Tên tạp … Continue reading Hoạt động y tế tư nhân tham gia quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Quảng Ninh (1997-2001)