Hội chứng Alport ở trẻ em – Bệnh viêm thận di truyền có thể bỏ sót chẩn đoán

Hội chứng Alport ở trẻ em – Bệnh viêm thận di truyền có thể bỏ sót chẩn đoán: kinh nghiệm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Nguyễn Đức Quang, Hoàng Vĩnh An, Trần Minh … Continue reading Hội chứng Alport ở trẻ em – Bệnh viêm thận di truyền có thể bỏ sót chẩn đoán