Hội chứng huyết tán ure máu cao ở trẻ em

Hội chứng huyết tán ure máu cao ở trẻ em Trần Đình Long, Nguyễn Thu Hương Hội chứng huyết tán ure máu cao được định nghĩa bởi sự xuất hiện đồng thời thiếu máu … Continue reading Hội chứng huyết tán ure máu cao ở trẻ em