Hội chứng ống cổ tay, thay đổi tốc độ dẫn truyền dây thần kinh giữa và một số đặc điểm lâm sàng

Hội chứng ống cổ tay, thay đổi tốc độ dẫn truyền dây thần kinh giữa và một số đặc điểm lâm sàng.Hội chứng ống cô’ tay gây ra bởi sự nghẽn dẫn truyền thần … Continue reading Hội chứng ống cổ tay, thay đổi tốc độ dẫn truyền dây thần kinh giữa và một số đặc điểm lâm sàng