KẾT CỤC CỦA THAI KỲ CÓ CÂN NẶNG TỪ 3.600 GAM TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2

KẾT CỤC CỦA THAI KỲ CÓ CÂN NẶNG TỪ 3.600 GAM TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2 Đào Phương Anh1, Lâm Đức Tâm2, … Continue reading KẾT CỤC CỦA THAI KỲ CÓ CÂN NẶNG TỪ 3.600 GAM TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2