Kết hợp siêu âm và bảng điểm Alvarado trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ở người lớn

Kết hợp siêu âm và bảng điểm Alvarado trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ở người lớn BS.Đinh Thị Thu Hằng; PGS Nguyễn Duy Huề DOWNLOAD BÀI GIẢNG : https://goo.gl/tvhVqC Viêm ruột thừa cấp … Continue reading Kết hợp siêu âm và bảng điểm Alvarado trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ở người lớn