Kết quả điều trị phối hợp phẫu thuật và tia xạ ung thư trực tràng tại Bệnh viện K từ 1985-1992

Tên bài báo:Kết quả điều trị phối hợp phẫu thuật và tia xạ ung thư trực tràng tại Bệnh viện K từ 1985-1992 Tác giả:    Đoàn Hữu Nghị, Nguyễn Ngọc Thu, Đỗ Tuyết Mai, … Continue reading Kết quả điều trị phối hợp phẫu thuật và tia xạ ung thư trực tràng tại Bệnh viện K từ 1985-1992