KIM.CAPLAN.WONG XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ

KIM.CAPLAN.WONG XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ.Xơ vữa động mạch nội sọ là nguyên nhân chiếm ưu thế của đột quỵ ở hơn 70% dân số thế giới. Toàn cầu hóa dẫn đến một xã hội ngày càng không đồng nhất ở khắp mọi nơi. 

Những tiến bộ trong công nghệ hình ảnh cho phép bệnh lý học trước đây không thể tiếp cận đã dần được nghiên cứu lâm sàng. Nội dung được biên soạn bởi các bác sĩ lâm sàng quốc tế nổi tiếng, Xơ vữa động mạch nội sọ là cuốn sách đầu tiên kiểm tra các nguyên nhân gây đột quỵ não.

Thực hành lâm sàng được liên kết với khoa học cơ bản để hướng dẫn tất cả những người quan tâm đến đột quỵ việc chẩn đoán và quản lý xơ vữa động mạch nội sọ. 

Năm Xuất bản:

      2008

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

KIM.CAPLAN.WONG XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ

TRÍCH DẪN

Intracranial Atherosclerosis

Jong S. Kim, Louis R. Caplan, K. S. Lawrence Wong

Price: $162.95

Hardcover: 272 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (November 25, 2008)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/