BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG KỸ THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU QUA NỘI SOI SỬ DỤNG GÂN CƠ BÁN GÂN TỰ THÂN 3 DẢI VỚI PHƯƠNG TIỆN CỐ ĐỊNH VÒNG TREO 2 ĐẦU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG KỸ THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU QUA NỘI SOI SỬ DỤNG GÂN CƠ BÁN GÂN TỰ THÂN 3 DẢI VỚI PHƯƠNG TIỆN CỐ ĐỊNH VÒNG TREO 2 ĐẦU.Chấn thương đứt DCCS ảnh hưởng chức năng trụ vững của khớp gối, thúc đẩy nhanh quá trình thoái hoá khớp. Do đó cần thiết phải tái tạo lại DCCS. Kết quả điều trị phẫu thuật tái tạo DCCS phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có 3 yếu tố chính: mảnh ghép, phương tiện cố định mảnh ghép, và kỹ thuật tái tạo. Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới dùng mảnh ghép tự thân gân cơ thon và bán gân chập 4 cùng với vòng treo và vít chẹn đường hầm trong tái tạo DCCS cho kết quả tốt.
Về mặt kỹ thuật, tái tạo DCCS qua nội soi bằng kỹ thuật sử dụng gân cơ bán gân tự thân 3 dải với phương tiện cố định vòng treo 2 đầu chứng minh được sự phục hồi của khớp gối tốt hơn kỹ thuật tái tạo DCCS đơn thuần, đặc biệt chỉ lấy có 1 gân bán gân và bảo tồn gân cơ thon nhưng vẫn đạt được đường kính mảnh ghép tối ưu cho DCCS. Hơn nữa, với kỹ thuật all-inside sẽ kiểm soát được chiều dài đường hầm khi khoan, tránh khoan quá dài làm mất vững mảnh ghép cũng như kiểm soát được chiều dài mảnh ghép trong đường hầm. Hơn nữa, khi kéo mảnh ghép qua đường hầm sẽ tránh được hiện tượng killer turn, giảm nguy cơ vỡ đường hầm. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khá phức tạp, hiện tại vẫn chưa được thực hiện tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh.

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.2022.0085

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Phẫu thuật tái tạo DCCS qua nội soi được rất nhiều phẫu thuật viên trên toàn thế giới thực hiện, các đánh giá về kết quả lâm sàng đều đem lại hiệu quả cao.
Vậy câu hỏi được đặt ra: liệu kỹ thuật tái tạo DCCS qua nội soi sử dụng gân cơ bán gân tự thân 3 dải với phương tiện cố định vòng treo 2 đầu được thực hiện trên đối tượng bệnh nhân người Việt Nam có đem lại hiệu quả thực sự tốt? Nghiên cứu của chúng tôi sẽ đi tìm câu trả lời này.4
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Đánh giá trước và sau phẫu thuật chức năng khớp gối qua thang điểm Lysholm và mức độ vận động theo thang điểm.
2. Đánh giá trước và sau phẫu thuật độ vững của khớp gối qua nghiệm pháp ngăn kéo sau.
3. Đánh giá các biến chứng đi kèm

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT –KÍ HIỆU……………………………………………….. i
DANH MỤC HÌNH VẼ …………………………………………………………………………………ii
DANH MỤC BẢNG …………………………………………………………………………………….iii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ……………………………………………………………………………….. iv
TÓM TẮT……………………………………………………………………………………………………. 2
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………… 3
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………………… 4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………………….. 5
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………. 6
2.1 Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………… 6
2.2 Thiết kế nghiên cứu …………………………………………………………………………… 7
2.3 Phương pháp phẫu thuật …………………………………………………………………….. 7
2.4 Phục hồi chức năng sau mổ ………………………………………………………………. 12
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………………. 14
3.1 Một số đặc điểm của lô nghiên cứu……………………………………………………. 14
3.1.1 Phân bố theo tuổi …………………………………………………………………….. 14
3.1.2 Phân bố theo nguyên nhân tai nạn đứt DCCS ……………………………… 14
3.1.3 Một số đặc điểm liên quan khác ………………………………………………… 15
3.2 Đánh giá kết quả điều trị…………………………………………………………………… 15
3.2.1 Đánh giá chức năng khớp gối theo thang điểm Lysholm ………………. 15
3.2.2 Đánh giá mức độ vận động theo thang điểm Tegner …………………….. 16
3.2.3 Đánh giá độ vững khớp gối qua các nghiệm pháp lâm sàng ………….. 17
3.2.4 Đánh giá các biến chứng sau mổ ……………………………………………….. 18
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN………………………………………………………………………… 20
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………….. 22
KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI ……………… 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………. 2

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/