Liệu pháp thuốc trong điều trị bệnh loét tá tràng

Tên bài báo:Liệu pháp thuốc trong điều trị bệnh loét tá tràng Tác giả:    Võ Minh Đạo, Tạ Long, Trần Văn Hợp, Trịnh Tuấn Dũng, Bùi Văn Lạc, Nguyễn Quang Chung, Phan Quốc Hoàn … Continue reading Liệu pháp thuốc trong điều trị bệnh loét tá tràng