Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em

Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em Trần Đình Long, Nguyễn Thị Quỳnh Hương Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh bị tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, chẩn … Continue reading Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em