MỐI LIÊN QUAN GIỮA RÀO CẢN TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VỚI KẾT QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

MỐI LIÊN QUAN GIỮA RÀO CẢN TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VỚI KẾT QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG
Thị Huê Đinh 1,, Quang Toàn Lê 1, Hoàng Thanh Nguyễn 
Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa một số rào cản tự kiểm soát đường huyết với kết quả kiểm soát đường huyết của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 391 bệnh nhân Đái tháo đường type 2. Các rào cản tự kiểm soát đường huyết được đánh giá bằng bộ câu hỏi khảo sát; kết quả kiểm soát đường huyết được đánh giá bằng HbA1c và đường huyết luc đói. Kết quả: Tỉ lệ kiểm soát được đường huyết là 39,1%. Bệnh nhân có điểm hoạt động tự kiểm soát cao hơn ở nhóm đạt được mục tiêu đường huyết so với nhóm không đạt mục tiêu, p<0,05. Tỉ lệ kiểm soát đường huyết thấp hơn ở các bệnh nhân có rào cản do suy giảm hoặc mất khẩu vị/vị giác, mắc bệnh khác; các rào cản về biết tên các loại thuốc, thời gian uống thuốc, tác dụng phụ của thuốc, thời gian tập thể dục cần thiết, cách theo dõi đường huyết tại nhà, biết thức ăn tốt, biết cách  xử trí hạ đường huyết; rào cản về tham gia lớp tập huấn, hiểu nội dung tư vấn, khó khăn khi đọc tài liệu/tờ rơi; rào cản về ủng hộ uống thuốc, nhắc nhở uống thuốc, ủng hộ tập thể dục, đủ tiền để mua máy đo đường huyết; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Các rào cản tự kiểm soát bệnh có liên quan đến tỉ lệ thấp kiểm soát được đường huyết.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02993

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Đái  tháo đường (ĐTĐ) làbệnh lý mạn tính có nhiều biến chứng nguy hiểm với tỉ lệ tử vong cao, đang ngày càng gia tăng trên thế giới và Việt Nam. Hiện nay, trên thế giới, ước tính có khoảng 463 triệu người mắc bệnh, trong đó hơn 4 triệu người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến bệnh [1].  Bệnh ĐTĐ type 2 gây  nên nhiều  biến  chứng  nguy  hiểm,  lànguyên  nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch,mùlòa, suy thận, vàcắt  cụt  chi.  Khoảng  70%  trường  hợp  ĐTĐ type 2 cóthểdựphòng hoặc làm chậm xuất hiện bệnh  bằng  tuân  thủlối  sống  lành  mạnh  (dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thểdục…) [2]. Tự kiểm soát đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng ĐTĐ type 2. Hiệu quả của việc tự kiểm  soát  ở  bệnh  nhân  ĐTĐ  type  2  đã  được chứng  minh  trong  việc  kiểm  soát  tốt  nồng  độ đường huyết, giảm các biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc tự kiểm soát đường huyết rất phức tạp vì mỗi đối tượng sẽ có đặc điểm lâm sàng, thể chất và vướng phải các rào cản không đồng nhất. Các rào cản này có thể xuất  phát  từ  bản  thân  người  bệnh, từ  gia đình/người thân/bạn bè, từ nhân viên y tế trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Các nghiên cứu chỉ ra vai trò của sự khuyến khích tham gia và hợp tác của bệnh nhân, gia đình và cộng đồng trong  chăm  sóc  bệnh  nhân,  có  đến  95%  các hành vi tự chăm sócđược thực hiện bởi người bệnh và gia đình [3]. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu mối liên quan giữa một số rào cản tự kiểm soát với kết quả kiểm  soát  đường  huyết  ở  bệnh  nhân  đái  tháo đường type 2 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 7/2021 đến tháng 06/2022

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/