Một số hoá chất diệt côn trùng mới có triển vọng sử dụng phòng chống sốt rét

Tên bài báo:Một số hoá chất diệt côn trùng mới có triển vọng sử dụng phòng chống sốt rét Tác giả:    Nguyễn Thọ Viễn Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh … Continue reading Một số hoá chất diệt côn trùng mới có triển vọng sử dụng phòng chống sốt rét