Một số kinh nghiêm chẩn đoán bệnh phổi qua 265 trường hợp chụp cắt lớp vi tính lồng ngực

Tên bài báo:Một số kinh nghiêm chẩn đoán bệnh phổi qua 265 trường hợp chụp cắt lớp vi tính lồng ngực Tác giả:    Bùi Xuân Tám, Mai Xuân Khẩn, Đỗ Quyết, Tống Thị Hiếu … Continue reading Một số kinh nghiêm chẩn đoán bệnh phổi qua 265 trường hợp chụp cắt lớp vi tính lồng ngực