Một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm có thể áp dụng để sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường

Tên bài báo:Một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm có thể áp dụng để sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường Tác giả:    Phùng … Continue reading Một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm có thể áp dụng để sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc điều trị đái tháo đường