Một số nhận xét lâm sàng, điều trị ngộ độc mật cá trắm

Tên bài báo:Một số nhận xét lâm sàng, điều trị ngộ độc mật cá trắm Tác giả:    Nguyễn Gia Bình, Vũ Văn Đính Tên tạp chí:    Y học thực hành Năm xuất bản:    1991   … Continue reading Một số nhận xét lâm sàng, điều trị ngộ độc mật cá trắm