Một vài nhận xét về bệnh vữa xơ động mạch ở Việt Nam

Tên bài báo:Một vài nhận xét về bệnh vữa xơ động mạch ở Việt Nam Tác giả:    Vi Huyền Trác, Phạm Khuê Tên tạp chí:    Y học thực hành Năm xuất bản:    1982    Số:   … Continue reading Một vài nhận xét về bệnh vữa xơ động mạch ở Việt Nam