Nghiên cứu biến chứng sa lệch thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng và các biện pháp xử lý

Luận án Nghiên cứu biến chứng sa lệch thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng và các biện pháp xử lý

Nghiên cứu sinh : Vũ Thị Thái

Chuyên ngành: Nhãn Khoa   năm bảo vệ : 2000

Hướng dẫn khoa học : TS.Trần Thị Nguyệt Thanh; GS.TS Nguyễn Trọng Nhân

MÃ TÀI LIỆU

LA.2000.00520

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/