Nghiên cứu đặc điểm siêu âm đường thông động tĩnh mạch bên-tận ở cẳng tay trên bệnh nhân chạy thận

Nghiên cứu đặc điểm siêu âm đường thông động tĩnh mạch bên-tận ở cẳng tay trên bệnh nhân chạy thận BS.Nguyễn Thị Phương Uyên; PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY … Continue reading Nghiên cứu đặc điểm siêu âm đường thông động tĩnh mạch bên-tận ở cẳng tay trên bệnh nhân chạy thận