Nghiên cứu điều trị phẫu thuật, gẫy cột sống ngực -thắt lưng không vững có liệt tủy bằng khung hartshil tại bệnh viện Xanh pôn Hà Nội

Nghiên cứu điều trị phẫu thuật, gẫy cột sống ngực -thắt lưng không vững có liệt tủy bằng khung hartshil tại bệnh viện Xanh pôn Hà Nội

Luận án tiến sỹ y học : Nguyễn Đắc Nghĩa

Chuyên ngành : Phẫu thuật đại cương : năm bảo vệ

Hướng dẫn khoa học : GS.TSKH Nguyễn Văn Nhân; PGS.Dương Đức Bính

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00722

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/