Nghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư vú của siêu âm B-mode và siêu âm đàn hồi mô định tính

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư vú của siêu âm B-mode và siêu âm đàn hồi mô định tính BS.Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai … Continue reading Nghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư vú của siêu âm B-mode và siêu âm đàn hồi mô định tính